Giới thiệu

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Sông Vân Work xin gửi chào mừng trân trọng đến quý vị.

Thưa quý vị, trung tâm cung ứng nhân sự Sông Vân Work là đơn vị chuyên trong lĩnh vực cung ứng và quản lý nhân sự.

Với kinh nghiệm thực tế đã cung ứng nhân sự cho doanh nghiệp hoạt động trong các KCN, KCX tại TPHCM, Đồng Nai.. Sông Vân Work luôn có sẵn nguồn lao động chất lượng cao có thể đáp ứng theo yêu cầu trong thời gian nhanh nhất.

Bên cạnh việc cung ứng và quản lý lao động, Sông Vân Work còn cung ứng các giải pháp quản lý nhân sự cũng như tư vấn pháp luật về quyền lợi, nghĩa vụ của hai bên tham gia quan hệ lao động ...